Όροι Καταστήματος

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του site “ACUCINE.GR” παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο site. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του site.
Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του site. Ο διαχειριστής του site δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, ο δε επισκέπτης / χρήστης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση λογίζεται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να απέχει από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού τόπου “ACUCINE.GR” .
Η “ACUCINE.GR” αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Για την εξασφάλιση της ασφαλούς και απόρρητης μεταφοράς δεδομένων, χρησιμοποιούμε πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-256bit

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του site “ACUCINE.GR” συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση», μετάφραση τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του “ACUCINE.GR” και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας διαδικτυακό τόπο.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Εφόσον ο επισκέπτης /χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του “ACUCINE.GR” συμφωνεί να α) παρέχει αληθείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το site στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα / υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
Λογαριασμοί με ελλιπή ή ψεύτικα στοιχεία θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).
Αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ισχύουν τα προαναφερθέντα στο Ιδιωτικό Απόρρητο.

NEWSLETTER/SMS – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ισχύουν τα προαναφερθέντα στο Ιδιωτικό Απόρρητο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Οτιδήποτε παρέχεται στον επισκέπτη / χρήστη μέσω του site “ACUCINE.GR” δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του επισκέπτη / χρήστη να αξιολογήσει ό,τι του παρέχεται και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης του διαχειριστή.

LINKS – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει links και διαφημίσεις τα οποία σχετίζονται με ιστοσελίδες και εταιρίες τις οποίες λειτουργούν άτομα που δεν σχετίζονται με το site “ACUCINE.GR” (“Ιστοσελίδες Τρίτων”). Η χρήση των στοιχείων αυτών από τον επισκέπτη / χρήστη είναι υποκείμενη σε επιπλέον όρους χρήσης, οι οποίοι αναφέρονται στις ιστοσελίδες τρίτων.
Αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ισχύουν τα προαναφερθέντα στο Ιδιωτικό Απόρρητο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του site “ACUCINE.GR” διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού δικαίου.
Τα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο και email επισκέπτη/χρήστη) που τυχόν θα συλλέγονται ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.
Το site “ACUCINE.GR” διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση πάντες ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου “ACUCINE.GR” έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο site “ACUCINE.GR” μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το site “ACUCINE.GR” δεν έχει ευθύνη για άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε περιεχόμενο της ιστοσελίδας “ACUCINE.GR”, ούτε φέρει ευθύνη για αποζημίωση ή αποκατάσταση οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας εξ αιτίας της χρήσης του περιεχομένου αυτού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρουμε: απώλεια κέρδους ή λειτουργίας, απώλεια ευκαιριών ή οικονομιών, κάθε απώλεια που οφείλεται σε εκπρόθεσμη ή ανολοκλήρωτη διανομή περιεχομένου, σε ελλιπές ή λανθασμένο περιεχόμενο και σε όλους τους παράγοντες που σχετίζονται με αυτό. Το site “ACUCINE.GR” δεν εγγυάται την αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα λειτουργία της ιστοσελίδας. Οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε εξ αιτίας απάτης ή δόλου από πλευράς “ACUCINE.GR” και θα εφαρμοστούν μόνο στο μέτρο που επιτρέπουν οι νόμοι και οι κανόνες του Ελληνικού Δικαίου.
Το site “ACUCINE.GR” δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στην διάθεση των επισκεπτών/χρηστών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα λογισμικού και δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του “ACUCINE.GR” , στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη (π.χ. ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ζημία που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων όπως υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του, σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Το site “ACUCINE.GR” χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του. Το site “ACUCINE.GR” καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι το site “ACUCINE.GR” δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του “ACUCINE.GR” ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, το site “ACUCINE.GR” δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση το site “ACUCINE.GR” διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Το site “ACUCINE.GR” δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το site “ACUCINE.GR” δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε ουδεμία περίπτωση το site “ACUCINE.GR” .

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η συγκεκριμένη σύμβασης χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και από τις διατάξεις, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις στο βαθμό που ισχύουν. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν. Η μη άσκηση από τον διαχειριστή οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέουν από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλην ελληνικά δικαστήρια της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ο διαχειριστής ωστόσο, έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του επισκέπτη / χρήστη, και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του επισκέπτη / χρήστη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΕΣΚΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΦΜ : 047284369
ΔΟΥ : ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΠΟΛΗ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με το site “ACUCINE.GR” οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να μπορούν να επικοινωνούν μέσω τηλεφώνου στο 2392026157 (10.00 με 14.00 από Δευτέρα έως Παρασκευη) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ACUCINE.GR.


ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ & GDPR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία ή συνδυασμός πληροφοριών που θα μπορούσε να σας ταυτοποιήσει άμεσα (πχ. Ονοματεπώνυμο) ή έμμεσα (πχ. μέσω ψευδοποιημένων δεδομένων όπως το ΑΜΚΑ ή ο ΑΔΤ). Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου, προσωπικές προτιμήσεις, πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας.
Με την παροχή της παρούσας πολιτικής προστασίας, συμφωνείτε με την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) και τους εξής όρους χρήσης:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται εκείνο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή οποιασδήποτε άλλος φορέας που μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους προσδιορίζει τους στόχους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι: SHOP TO SHOP
Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@ACUCINE.gr εάν δεν συμφωνείτε με την συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει περίπτωση να μην είναι πλέον διαθέσιμη η υπηρεσία

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Εφόσον επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας χωρίς να εγγραφείτε ή να παραγγείλετε ως επισκέπτης, συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα, προκειμένου να ενημερωθεί η Εταιρεία για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και τα οποία είναι τα ελάχιστα προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με την Αρχή Επεξεργασίας Δεδομένων που απαιτεί ελαχιστοποίηση επεξεργασίας αυτών:

Δεδομένα συσκευής: ταυτότητα συσκευής, λειτουργικά συστήματα, έκδοση λειτουργίας συσκευής ή άλλα αναγνωριστικά αυτής
Στοιχεία σύνδεσης: ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τόπος προέλευσης του χρήστη, ΙP address (διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου) και άλλα στοιχεία σχετικά με το πρωτόκολλο σύνδεσης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Στην περίπτωση που επιλέξετε να γίνεται μέλος και δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη, σας ζητούνται προσωπικά δεδομένα όπως κατ’ αρχήν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο οποίο εάν δώσετε συναίνεση θα λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας ηλεκτρονικά μηνύματα.
Σε περίπτωση που επιλέξετε να προβείτε σε παραγγελία προϊόντων μας τότε θα πρέπει να καταχωρήσετε επιπλέον προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Υποχρεωτικά στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και τύπο παραστατικού που επιθυμείτε (απόδειξη, τιμολόγιο). Προαιρετικά ζητούνται ο αριθμός κινητού τηλεφώνου (σε περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να οριστικοποιήσουμε την παραγγελία σας όταν έχετε αποθηκεύσει το καλάθι αγορών σας, να σας ενημερώνουμε για την διαθεσιμότητα των προϊόντων κλπ) και επάγγελμα.
Οι κατηγορίες δεδομένων είναι δεδομένα πρόσβασης, στοιχεία λογαριασμού, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία σύνδεσης, δεδομένα συσκευής, στοιχεία παραγγελίας και ζητούνται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας αλλά και την διασφάλιση της ασφάλειας των εφαρμογών μας και των συναλλαγών σας σε αυτές, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παράδοσης της παραγγελίας.
Με σκοπό την ευθυγράμμιση των συμφερόντων της Εταιρείας μας με τα συμφέροντά σας έχουμε δημιουργήσει σχετικούς μηχανισμούς ελέγχου. Μόνο εάν θεωρήσουμε ότι μπορούμε να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από κάθε κίνδυνο, θα τα επεξεργαστούμε βάσει των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας. Αυτά δεν θα μεταβιβάζονται ποτέ σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και σε περίπτωση που μεταβιβαστεί οποιοδήποτε στοιχείο με εταιρεία που συνεργαζόμαστε αυτή ελέγχεται και πρέπει να συμμορφούται με τις υποχρεώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αλλά και να αποδεικνύει το επίπεδο ασφαλείας που παρέχει με επαρκή στοιχεία.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε και για το σκοπό για τον οποίο τα διατηρούμε, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας ή για την συμμόρφωσή μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας.
Για να καθορίσουμε το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιούμε τα εξής κριτήρια :
Σε περίπτωση που αγοράσετε προϊόντα διατηρούμε αυτά καθόλη την διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης. Όταν συμμετέχετε σε κάποια διαφημιστική προσφορά διατηρούμε αυτά καθόλη την διάρκεια της προσφοράς.
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα διατηρούμε αυτά καθόλη τη διάρκεια που απαιτείται για την επεξεργασία του ερωτήματός σας.
Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό διατηρούμε αυτά μέχρι να μας ζητηθεί η διαγραφή τους από εσάς ή μετά από μια περίοδο αδράνειας που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές.
Όταν παράσχετε την συγκατάθεσή σας για κοινοποιήσεις άμεσης εμπορικής προώθησης διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι να καταργήσετε την εγγραφή σας ή ζητήσετε την διαγραφή της ή μετά από μια περίοδο αδράνειας που καθορίζεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές.
Ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποια προσωπικά δεδομένα σας για την συμμόρφωσή μας με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας καθώς και για να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τα δικαιώματά μας (προβολή αξιώσεων ενώπιον Δικαστηρίων) ή για στατιστικούς σκοπούς. Όταν δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας τα διαγράφουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή τα ανονυμοποιούμε ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίησή σας από αυτά.

ΧΩΡΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα κυρίως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)( και στον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ανεξάρτητα εάν ο πάροχος ΕΟΧ βρίσκεται εγκατεστημένος στην ΕΕ / ΕΟΧ είναι υποχρεωμένος να υπογράψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με εμάς, εφόσον τηρεί τα κριτήρια του άρθρου 44 επόμενα του ΓΚΠΔ.
Παρόλα αυτά κάποιοι από τους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε εδρεύουν εκτός ΕΕ και ΕΟΧ. Όλοι οι παραλήπτες δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκών Χωρών αξιολογούνται πρώτα για το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων που προσφέρουν και μόνο αν μπορούν να αποδείξουν επαρκές επίπεδο προστασίας επιλέγονται ως πάροχοι υπηρεσιών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην συσκευή που χρησιμοποιείται προκειμένου να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και με σκοπό να καταστεί η επίσκεψή σας λειτουργική και ελκυστική. Μερικά από αυτά διαγράφονται μετά το πέρας συνεδρίας στον περιηγητή (session cookies ή cookies συνεδρίας).
Άλλα παραμένουν στην συσκευή και επιτρέπουν στην Εταιρεία να αναγνωρίσει τον περιηγητή στην επόμενη επίσκεψη (persistent cookies). Έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας, ώστε να πληροφορείστε για την ρύθμιση των cookies και να αποφασίσετε για την αποδοχή ή την απόρριψή τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή και γενικότερα. Εάν δεν αποδεχτείτε την εγκατάσταση των cookies, μπορεί να μειωθεί η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ COOKIES

COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Επιτρέπουν την αποθήκευση πληροφοριών που έχουν ήδη υποβληθεί και βελτιώνουν την δυνατότητα του χρήστη να απολαμβάνει προσωποποιημένη περιήγηση. Συλλέγουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες και δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση περιήγησης της ιστοσελίδας.

COOKIES ΑΠΟΔΟΣΗΣ:
Συλλέγουν πληροφορίες για την χρήση μιας ιστοσελίδας / εφαρμογής και δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη. Όσες πληροφορίες αποθηκεύονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την βελτίωση και εφαρμογή της απόδοσης της ιστοσελίδας και επομένως της εμπειρίας που παρέχεται στον χρήστη.

COOKIES ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:
Χρησιμοποιούνται για την παροχή στοχευμένης διαφήμισης σχετική και προσαρμοσμένη με τα ενδιαφέροντά του. Χρησιμοποιούνται, επιπλέον, για τον περιορισμό της συχνότητας μιας διαφήμισης και την μέτρηση αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής καμπάνιας. Κυρίως καταγράφουν εάν επισκεπτήκατε την ιστοσελίδα ή όχι. Οι πληροφορίες αυτές ενδεχομένως να μοιραστούν με τρίτα μέρη για την βελτίωση της στοχευμένης διαφήμισης.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη.
Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη / μέλος στην “ACUCINE.gr” είναι εμπιστευτικές και η “ACUCINE.gr” έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η “ACUCINE.gr” δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
Στην περίπτωση που η “ACUCINE.gr” χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η “ACUCINE.gr” αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας.
Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.
Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της “ACUCINE.gr” επιτυγχάνεται με την ακόλουθη μέθοδο: Αναγνώριση χρήστη
Για την αναγνώρισή σας χρησιμοποιούνται το e-mail σας και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε.
Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της “ACUCINE.gr” δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.
Πληρωμή
Η πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα ή PayPal είναι μία απόλυτα ασφαλής μέθοδος πληρωμής για τους πελάτες μας.
Η εταιρεία “ACUCINE.gr” δεν θα έχει ποτέ γνώση των πληροφοριών της κάρτας σας ή του λογαριασμού σας. Για την πληρωμή της παραγγελίας, σας ανακατευθύνει στην ιστοσελίδα της τράπεζας “VIVAWALLLET” ή αντίστοιχα στην ιστοσελίδα του PayPal χωρίς να έρχεται σε επαφή σε καμία περίπτωση με τα στοιχεία και δεδομένα της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας.
Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται από εσάς με χρήση κρυπτογραφημένης σύνδεσης στην τράπεζα “VIVAWALLET” ή του PayPal μέσω των συστημάτων ασφαλών συναλλαγών αυτών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις εκάστοτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις. Για κάθε σημαντική αλλαγή θα υπάρξει αντίστοιχη ενημέρωση.
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των σημαντικών για εσάς δεδομένων, των οποίων είστε ιδιοκτήτες. Όσες λιγότερες πληροφορίες παρέχετε, τόσο λιγότερο έλεγχο έχετε.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να περιηγηθείτε ανώνυμα και δεν επιθυμείτε η συμπεριφορά στην διάρκεια της περιήγησης να αξιολογείται από την Εταιρεία μας και τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, οφείλετε να ρυθμίσετε κατάλληλα τον περιηγητή σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο